(?)


                            
   
               
De natuur is bezield met leven. Achter de zichtbare levens vormen bestaat nog een andere realiteit. Het Rijk van de Natuurwezens. Feeen,Elfen,Deva's,Kobolden en vele andere wezens bestaan niet alleen maar in volksverhalen, mythen en sprookjes. Het zijn geestelijke wezens, maar we kunnen hun bestaan ervaren. Zij verbinden ons met de natuur om ons heen.

Als wij naar de natuurwezens luisteren, kunnen wij veel van ze leren. Om ze te horen is het niet nodig om letterlijk met hen te praten of ze te zien. De natuurwezens richten zich allereerst tot de ziel. Deze geheimzinnige wezens zullen je leven verrijken, als je ze de kans geeft. Je zult dan pas de natuur beter kunnen begrijpen en de schoonheid van de aarde leren herkennen zonder de problemen van alle dag uit het oog te verliezen.

Je zal blijer en gelukkiger worden en het wonder van de schepping ervaren. Maar er is nog veel meer. Natuurwezens bezitten meer kennis en wijsheid dan wij mensen. Zij kunnen je helpen en bijstaan bij je persoonlijke moeilijk heden, Zij geven raad wanneer je niet meer weet hoe het verder moet , zij kunnen je opmonteren wanneer je radeloos bent en troosten wanneer je verdriet hebt. Zij kunnen je leren om op de juiste manier met je planten om te gaan.

Ze kunnen ook vertellen op de juiste manier met je zelf om te gaan om gezond te blijven of te gaan worden. Op een voorwaarde: Je moet stil zijn en luisteren.....

elfjechayila ©